REGULÁTOR CS-27i

Cs-27i

FUNKCE: 

  • ovládání čerpadla ÚT
  • ovládání přídavného čerpadla TUV nebo podlahového
  • ochrani proti zamrznutí
  • funkce antistop

VYBAVENÍ

  • LED displej
  • čidlo teploty ÚT
  • čidlo teploty přídavného čerpadla
  • otočný spínač měniče impulsů
  • plášť odolný vůči vysokým/nízkým teplotám

PRINCIP ČINNOSTI: 

Regulátor CS-27i je určen pro ovládání čerpadla ÚT a přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového). Úlohou regulátoru je zapnutí čerpadla ÚT, jestliže teplota překročí mezní hodnotu zapnutí čerpadla, a jeho vypnutí, pokud se kotel ochladí (napr. při vyhasnutí). V případě přídavného čerpadla stanovuje uživatel kromě teploty zapnutí čerpadla také zadanou teplotu. Čerpadlo bude pracovat do okamžiku dosažení této teploty.

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

Cs-27i-schema