REGULÁTOR CS-427i

Cs-427i

FUNKCE: 

  • ovládání třech čerpadel na základě měření teplot nebo času
  • funkce a antistop
  • ochrani proti zamrznutí
  • možnost libovolného nastavení priority čerpadel
  • možnost připojení pokojového termostatu

VYBAVENÍ

  • LED displej
  • tři čidla teploty
  • otočný spínač měniče impulsů
  • plášť odolný vůči vysokým/nízkým teplotám

PRINCIP ČINNOSTI: 

Regulátor CS-427i je určen pro ovládání třech čerpadel. Úlohou regulátoru je zapnutí čerpadel (v závislosti na čase nebo pokud teplota překročí mezní hodnotu zapnutí) a jejich vypnutí, jestliže se kotel ochladí (např. vyhasne). Pro další čerpadlo nastavuje uživatel kromě teploty zapnutí také teplotu, do jejihož dosažení bude čerpadlo pracovat. Existuje možnost libovolně nastavovat prioritu práce čerpadel.

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

Cs-427i-schema